ДГ "Пролет"
Детска градина в с. Първенец, общ. Родопи

Дневен режим

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ

ОТ 15.09.2022 г. ДО 31.05.2023 г.

ПЪРВА ГРУПА

ДГ „ПРОЛЕТ”

  

часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата /сутрешно раздвижване, дейност по избор на децата, дейности, организирани от детския учител/

8.30 – 9.15

Закуска /разговори, игри, ритуали, поздрав и др./

9.15 – 10.00

ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.

10.00 – 10.20

Подкрепителна закуска

10.20– 12.00

ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител,  игри на открито, разходки, закалителни процедури и др.

12.00 – 12.30

Обяд

12.30 – 15.15

Следобеден сън

15.15 – 15.30

ДФПВ-Подвижни игри

15.30 – 16.00

Подкрепителна закуска

16.00 – 18.30

ДФПВ-Дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата, игри, разходки, наблюдения, творчески дейности и др.

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ

ОТ 15.09.2022 г. ДО 31.05.2023 г.

ВТОРА ГРУПА

ДГ „ПРОЛЕТ”

 

 

часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата /сутрешно раздвижване, дейност по избор на децата, дейности, организирани от детския учител, индивидуална работа/

8.30 – 9.00

Закуска /разговори, игри, ритуали, поздрав и др./

9.00 – 10.00

ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.

10.00 – 10.20

Подкрепителна закуска

10.20– 12.00

ОФПВ и ДФПВ-Педагогически ситуации, дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител,  игри на открито, разходки, закалителни процедури и др.

12.00 – 12.30

Обяд

12.30 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.30

ДФПВ-Подвижни игри

15.30 – 16.00

Подкрепителна закуска

16.00 – 18.30

ДФПВ-Дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата, игри, разходки, наблюдения, творчески дейности, ателиета и др.

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ

ОТ 15.09.2022 г. ДО 31.05.2023 г.

ТРЕТА ПГ ГРУПА

ДГ „ПРОЛЕТ”

часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата /сутрешно раздвижване, дейност по избор на децата, дейности, организирани от детския учител, индивидуална работа/

8.30 – 9.00

Закуска /разговори, игри, ритуали, поздрав и др./

9.00 – 10.00

ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, Подвижни игри, творчески игри, занимания по интереси и др.

10.00 – 10.20

Подкрепителна закуска

10.20– 12.10

ОФПВ и ДФПВ-Педагогически ситуации, Дейности по избор на децата, дейности, организирани от детския учител,  игри на открито, наблюдения на открито,разходки, закалителни процедури и др.

12.10 – 12.40

Обяд

12.40 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.15

ДФПВ-Подвижни игри

15.15 – 15.40

Подкрепителна закуска

15.40 – 18.30

ДФПВ-Дейности по избор на детето, дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата, наблюдения, творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, разходки и др.

 

 

ДНЕВЕН РЕЖИМ ПРИ ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ

В УЧЕБНО ВРЕМЕ

ОТ 15.09.2022 г. ДО 31.05.2023 г.

ЧЕТВЪРТА ПГ ГРУПА

ДГ „ПРОЛЕТ”

 

 

часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

7.00 – 8.30

Прием на децата /сутрешно раздвижване, дейност по избор, индивидуална работа и др. /

8.30 – 9.15

Закуска /разговори, игри, ритуали, поздрав и др./

9.15 – 10.00

ОФПВ и ДФПВ -Педагогически ситуации, игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета, експерименти и др.

10.00 – 10.20

Подкрепителна закуска

10.20– 12.30

ОФПВ и ДФПВ- Педагогически ситуации, игри, разходки, наблюдения на открито, дейности по ателиета, експерименти и др.

12.30 – 13.00

Обяд

13.00 – 15.00

Следобеден сън

15.00 – 15.15

ДФПВ-Подвижни игри

15.15 – 15.45

Подкрепителна закуска

15.45 – 18.00

ОФПВ и ДФПВ-Дейности по избор на детето, изпращане на децата, творчески игри, игри с правила, дейност по ателиета, разходки, проектни дейности и др.