ДГ "Пролет"
Детска градина в с. Първенец, общ. Родопи

Обществен съвет

            ЧЛЕНОВЕ   НА  ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Председател: Цветан Атанасов Янакиев

Представител на финансиращия орган: Величка Дичева Митева

Членове/Титуляри/:

  • Виолина  Михайлова Филипова;
  • Доника  Евгениева Паскалева;
  • Илияна  Димитрова Узунова;
  • Калоян Гаров Иванов;
  • Кристина Димитрова Ставрева;
  • Теодора Крумова Томова;
  • Силвия Богданова Цветкова;