ДГ "Пролет"
Детска градина в с. Първенец, общ. Родопи

Материална база

ДГ „Пролет” с адрес ул.”Мир”№2 е разположена в типова сграда на два етажа с обща застроена площ 1600 кв.м.

Централен вход-четири групи,страничен вход –две групи.

Всяка група разполага със занималня/спалня, гардеробна, умивалня, санитарен възел. Във всяка занималня са обособени кътове за дейности по интереси,игрови пространства.

Игровата и образователната среда в групите непрекъснато се обновява.

Разполагаме с физкултурен салон, който се използва през цялата година за осъществяване на физическа активност и спорт, театрални постановки, тържества.

В музикалния салон се провеждат ситуациите по музика. Разполагаме с пиано и детски музикални инструменти.

Административната част включва – кабинет на директор, кабинет ЗАС, учителска стая, методичен кабинет. Здравният кабинет е устроен съгласно Наредба 3/2000г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата /ДВ бр.38/2000г./.

Градината има прекрасен, обширен и богато озеленен двор с площадки за игра за всяка група. Разнообразната растителност дава възможност на децата да се запознават с природата през различните годишни времена и да упражняват своето екологично поведение.

С уютната материална база ДГ ”Пролет” създава условия за пълноценно детство, равен старт на всяко дете, благополучие и целенасочена предучилищна подготовка.

Разполагаме с изцяло реновиран кухненски блок, в който се приготвя разнообразна и здравословна храна.