ДГ "Пролет"
Детска градина в с. Първенец, общ. Родопи

История

На 29.12.1978г. е открита детска градина „Пролет”.

От  този  ден нататък в нея кипи неуморен труд, които неведнъж е увенчан с успехи. Ежедневието е наситено с полезни и интересни занимания, развлечения и игри. Гордост за колектива са изявите на децата.

За учебната 1980/1981г.; 1982/1983г. в детската градина се експериментира програма за обучение на 5 годишни деца на проф. Благовест Сендов.

На 28 .05.1985 г. е определена като базова градина за национална конференция по физическо възпитание. От 1986г. детската градина е районна  школа по физическо възпитание. Чести гости на заведението са посланици от различни страни на  бившия СССР, Румъния, Испания, Китай, които са запечатали своите впечатления в книгата за гости.

Стремим се да създаваме устойчив модел за качествено възпитание и образование чрез непринудено съчетаване ценността на детството и модерни образователни технологии. Искаме нашите деца да мислят и експериментират в подходяща образователна среда, изпълнена  с креативно съдържаниe

Имаме и свой химн, написан и композиран от                                                                        г-жа Веселина Узунова. Имаме основание да се гордеем, защото всички предшестващи и последващи събития сами по себе си говорят за нашия съзидателен, творчески екип.

Към настоящия момент ние имаме чувство, че сме успели, защото стотици деца, станали вече родители пак ни търсят, за да ни поверят своите малки рожби.

Ние имаме своето място в обществото, защото с дейността и въздействието върху детето формираме утрешния гражданин на България и Европа, с определен модел на поведение и отношение - носител на национални и европейски ценности.