ДГ "Пролет"
Детска градина в с. Първенец, общ. Родопи

Екип

За доброто възпитание и конфорта на децата се грижи високо квалифициран и отговорен екип от 1 директор, 10 учители, 1 музикален педагог, 1 медицинска сестра по Наредба 3, 2 медицински сестри в ДЯ и отзивчив непедагогически персонал, чиято цел и амбиция е да превърне ДГ ”Пролет” в любимо място за всяко дете.

Всеки един член от педагогическия екип притежава допълнителна професионално квалификационна степен.

Осигурени са добри условия за възпитание и образование. Жизнената среда отговаря на изискванията за безопасност, естетика, комфорт. Интериорът в групите е съобразен с възрастовите особености на децата и техните индивидуални потребности. В подготвителните групи са създадени оптимални условия  за доминираща учебна дейност.

 

                    Директор - Мария  Запрянова 

Първа група:

Учители: Г-жа  Атидже Вурал - учител ДГ

                Г-жа Цветанка Ангелова - учител ДГ

      Помощник – възпитател: Мима Минкова

 

Втора група:

Учители: Г-жа Светла Маркова-Малинова - старши учител ДГ

                 Г-жа Мария Йовчева - учител ДГ

      Чистач: Калинка Караджова 

 

Трета А група:

Учители: Г-жа Боряна Иванова -  старши учител ДГ

                 Г-жа Ренета Кехайова -  старши учител ДГ

      Помощник - възпитател: Магадалена Андреева

 

Трета Б група:

Учители: Г-жа Ваня Христова - старши учител ДГ

                 Г-жа Виолета Удонджиева  - учител ДГ

      Помощник – възпитател: Марияна Такева

 

Четвърта група:

Учители: Г-жа Миглена Кръстанова -  старши учител ДГ

                 Г-жа Виделина Христева -  старши учител ДГ

      Помощник – възпитател: Радка Милева

 

 

Яслена група:

Медицински сестри: Валентина Шишкова

                                    Сийка Дочева - педагог в ясла     

 

Помощник-възпитател: Величка Арабаджиева

Чистач: Пенка Тотова

 

Учител музика: Паолина Василева

ЗАС:  Милена Стоянова