ДГ "Пролет"
Детска градина в с. Първенец, общ. Родопи